התחברות והרשמה

התחברות והרשמה

כיום מוצגים באתר מעל ל-1400 מאמרים שחלקם פתוח למינויים בלבד.מיטב המאמרים ובהם תרגומי מאמרים נבחרים של איין ראנד מוצעים בתשלום מנוי שנתי. מחיר המנוי לאתר הוא 236 ש"ח כולל מע"מ לשנה קלנדרית (פחות משקל ליום...). המנוי כולל גישה פתוחה לכל מאמרינו ולארכיון המאמרים המצטבר.

מנוי שנתי לאתר מחיר 236 ש"ח כולל מע"מ

btn subscribeCC LG

מנוי חודשי לאתר במחיר 30 ש"ח לחודש

btn subscribeCC LG

youtube-icon rss-icon facebook-icon twitter-icon 

אנא, הכניסו את כתובת הדואל המשוייכת לחשבון שלכם. שם המשתמש שלכם ישלח לכתובת הדואל השמורה אצלנו במערכת.

מאמירות איין ראנד

  • "שיפוטו העצמאי של היחיד הוא האמצעי לפיו על הפרט לבחור כיצד לפעול, אולם אין הוא קנה מידה מוסרי ואין הוא הוכחה לתקפות מוסרית; רק הסקה מתוך עקרונות ברי-הוכחה יכולה לאשרר את בחירותיו של היחיד".

    איין ראנד, מתוך ההקדמה לספר: The Virtue of Selfishness