התחברות והרשמה

התחברות והרשמה

כיום מוצגים באתר מעל ל-1400 מאמרים שחלקם פתוח למינויים בלבד.מיטב המאמרים ובהם תרגומי מאמרים נבחרים של איין ראנד מוצעים בתשלום מנוי שנתי. מחיר המנוי לאתר הוא 236 ש"ח כולל מע"מ לשנה קלנדרית (פחות משקל ליום...). המנוי כולל גישה פתוחה לכל מאמרינו ולארכיון המאמרים המצטבר.

מנוי שנתי לאתר מחיר 236 ש"ח כולל מע"מ

btn subscribeCC LG

מנוי חודשי לאתר במחיר 30 ש"ח לחודש

btn subscribeCC LG

youtube-icon rss-icon facebook-icon twitter-icon 

פילוסופיה

על אקסיומת הזהות

מאת מיקי ישורון | אפריל 2010

בחודש אפריל נשלחה אלינו שאלתו של קורא. ביסוד התיחסותו היתה הטענה הבאה: "אני חולק על הקביעה של האקסיומה השלישית "זהות" , במאמר של דר' ליאונרד פיקוף.

"לדעתי", כותב השואל,  "זהות היא תולדה של קיום ותודעה . זהות אינה אקסיומה העומדת בפני עצמה, אלא היא צורך של הקיים בעל התודעה והמבין לסמן את עצמו והסובב אותו. מאידך הצורך יכול להיות אקסיומה כי בלי הצורך המבין אינו פועל או אפילו תודעתו אינה נתרחבת". מיקי ישורון המתמחה במרכז האקדמי של מכון איין ראנד נטל על עצמו להשיב.

את תשובתי לשאלתך אחלק לשלושה שלבים: אתחיל מהגדרת מספר מושגים חשובים לדיוננו; אמשיך בדיון בטענתך, כי "זהות היא תולדה של קיום ותודעה" – טענה המובילה אותך למסקנה המוטעית, כי “זהות אינה אקסיומה העומדת בפני עצמה”; ואסיים בהצגת טענה חלופית, שתדגים בפניך, כי "זהות" היא אכן אקסיומה עצמאית.

פרט קצר נוסף לפני שאתחיל. לצורך קריאה ראשונית בנושא, אפנה אותך לעמודים 4-12 בספרו של ד"ר ליאונרד פייקוב: Objectivism: the Philosophy of Ayn Rand, בהם הוא מציג ומסביר את מהותן של האקסיומות הבסיסיות. יחד עם זאת שספר זה הוא מקור מצוין לנושא הנידון, חשוב לציין, כי בתשובתי אני מתבסס על חומר מקיף יותר הכולל את ספרה של איין ראנד Introduction to Objectivist Epistemology וכן את שתי סדרות הרצאותיו של פייקוב: Objectivism Through Induction ו- Understanding Objectivism. וכעת, נסב פנינו למלאכה.

מאמרים נוספים

Default Image

חירט וילדרס והבחירות בהולנד

מרס 15, 2017 דבר העורך ואקטואליה בועז ארד
חירט וילדרס והבחירות בהולנד שירות אנכי | 15 במרץ 2017 היום מתקיימות בחירות כלליות בהולנד ונראה כי מנהיג מפלגת החירות ההולנדית מתקרב להישג משמעותי יותר מכל הישגיו בעבר. לטובת קוראינו אנו מציגים מארכיון "אנכי" את הרצאתו שהועברה במרכז ישראל יפה בשנת 2010. לצפייה…
537161 10151485021646064 160052495 n

המיתוס אודות איין ראנד והביטוח הלאומי

ינואר 20, 2017 כלכלה וחברה בועז ארד
המיתוס אודות איין ראנד והביטוח הלאומי מאת אונקר גתה | 20 בינואר 2017 כאשר המבקרים אותך מאשימים אותך בצביעות מבלי לבחון את עקרונותיך המוצהרים אתה יודע שהם נואשים. הנואשות בולטת במיוחד כאשר אתה מסביר כיצד עקרונות אלו מתייחסים לאותה פעולה בשלה אתה מבוקר. כך הוא…

מאמירות איין ראנד

  • "חירות אינטלקטואלית אינה יכולה להתקיים ללא חירות פוליטית; חירות פוליטית אינה יכולה להתקיים ללא חירות כלכלית; שוק חופשי ומחשבה חופשית משלימים זה את זאת".

    איין ראנד, מתוך: "לאינטלקטואל החדש".